Video Clip

 

VTV4 on the Go [Bizlize]Prospects For I.T.Oursourcing in Vietnam (25/05/2015)

 

World Techstream – Vietnam Special Edition ( 25/05/2015)

 

[VITV] – Xuất khẩu phần mềm: Nên gia công hay làm dịch vụ